top of page
  • ענת בן-דוד

כנס אירכוב האינטרנט: שיטות עבודה מומלצות למורשת תרבותית דיגיטלית


שמחה לפרסם כאן את תכנית הכנס הבינלאומי בנושא אירכוב האינטרנט, שיתקיים בספריה הלאומית בירושלים בתאריכים 29-30 באפריל, 2018. הכנס מאורגן על-ידי הספרייה הלאומית של ישראל והמעבדה הפתוחה למדיה ומידע (OMILAB) באוניברסיטה הפתוחה. מטרת הכנס, הנערך לראשונה בישראל, הנה העלאת מודעות לארכוב הרשת ולדיון בחשיבות שימור ומחקר ארכיוני רשת למורשת התרבותית הדיגיטלית בישראל. אופיו הבינלאומי של הכנס מאפשר לימוד שיטות עבודה מומלצות והקשר מחקרי מהנעשה על ידי טובי המוסדות והחוקרים המובילים בעולם, והשלכתם על ארכיון הרשת הישראלי, הנמצא בראשית דרכו.

לכנס הזמנו 15 חוקרים בינלאומיים מובילים בתחום ארכוב והיסטוריה של האינטרנט משמונה מדינות: ארצות הברית, בריטניה, צרפת, הולנד, בלגיה, דנמרק פורטוגל וישראל. הרצאות המפתח תינתנה על ידי פרופ' נילס ברוגר מאוניברסיטת ארהוס, דנמרק, וע"י מארק גראהם, מנהל ה-wayback machine של ארכיון האינטרנט העולמי – שניהם בעלי שם עולמי ומסמנים את חוד החנית בתחום. את הכנס תלווה תערוכה אינטראקטיבית, אותה אצרו חוקרי המעבדה הפתוחה למדיה ומידע של האוניברסיטה הפתוחה, המסכמת נקודות ציון בעשרים שנות קיומה של הרשת בישראל, תוך שימוש באתרים שאורכבו על ידי ארכיון האינטרנט. אתר הכנס קישור להרשמה

31 views0 comments

Recent Posts

See All

לייק עם עלה של זית

השר גלעד ארדן מצא פתרון לפיגועים: אם ישראל תחסום את הגישה לפייסבוק ברשות הפלסטינית, או תחשיך את האינטרנט באזור שממנו יצאו המפגעים, תמוגר ההסתה ברשתות החברתיות, שהיא הגורם העיקרי לפיגועים, כמשתמע מדברי

bottom of page