ברוכים הבאים לאתר האישי שלי.

אני מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת ושותפה להקמת  OMILab - המעבדה למדיה ולמידע של האוניברסיטה הפתוחה.

המחקר שלי עוסק במדיה חדשים, ובפרט בהיסטוריה וגיאופוליטיקה של הרשת, היבטים חברתיים ופוליטיים של המדיה החברתיים ומתודולוגיות דיגיטליות וממוחשבות לחקר האינטרנט.
חברה במועצה הציבורית להגנת הפרטיות.
חברה בועד המייסד של עמותת "פרטיות ישראל" (בתהליך רישום).
חברה בועד המנהל של אתר העין השביעית.

 

לרשימת הפרסומים האקדמיים
למסמכים וחוות דעת מומחה

הרצאות מצולמות

Follow