top of page

ברוכים הבאים לאתר האישי שלי.

אני חוקרת תקשורת דיגיטלית במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת ושותפה להקמת  OMILab - המעבדה למדיה ולמידע של האוניברסיטה הפתוחה.

המחקר שלי עוסק במדיה חדשים, ובפרט בהיסטוריה וגיאופוליטיקה של הרשת, היבטים חברתיים ופוליטיים של המדיה החברתיים ומתודולוגיות דיגיטליות וממוחשבות לחקר האינטרנט.


חברה בועד המנהל של אתר העין השביעית.
 

לרשימת הפרסומים האקדמיים
למסמכים וחוות דעת מומחה

ליצירת קשר: anatbd[@]openu.ac.il

bottom of page